Οι εργασίες της ομάδας:

Reference: T.A.L.E.S. Erasmus+ Project, (2020-2022),